Gipsarski radovi  Stan.co Uzice

 

SVE O GIPSU 

 

  -Vec su graditelji piramida u starom Egiptu poznavali tajnu idealno udobnog stanovanja: Proizvod prirode- gips. Gips se sastoji od 

hemijskih elemenata: kalcijuma, sumpora i kiseonika, a sadrži i vode. Sirovi gips vadi se u podrucju Austrije i žari na temperaturi 

od 120-180 stepeni celzijusa. Poluhidrat kalcijumovog sulfata je najvažnija sirovina za sve vrste gipsanog gradevinskog materijala. 

U savremenoj arhitekturi bez ornamenata, gips se koristi za dobijanje glatkih površina cija se glatkoca ne može postici drugim 

vrstama maltera. Upotrebljava se radi relativno male mase, lake obrade, kao izolator protiv buke u slojevima sa drugim malterima, 

kao i zbog toga, što ujednacava temperaturu. Pogodan je izolator visokih temperatura u slucaju požara.  

Za coveka je gips u celosti neškodljiv pa je sa gledišta biologije gradenja potpuno besprekoran proizvod. Gips poseduje PH-

vrednost kao ljidska koža, bezmirisan je i bezopasan. U zatvorenim prostorijama gips reguliše vlagu u vazduhu pošto 

sadrži mnoge sicušne pore koje po potrebi upijaju vlagu iz vazduha. Kada se vazduh u prostoru osuši tada se prethodno 

preuzeta vlaga vraca u prostor. 

·        PROIZVODNJA I SVOJSTVA GIPSA: 

• Proizvodnja gipsa: 

Sirovi gips, gipsani kamen i sidrovac nazivi su za meki kamen, sadru, koja se vadi iz zemlje površinskim kopom. Po hemijskom 

sastavu sadra je kalcijum sulfat sa dva molekula kristalno vezane vode. U prirodi je retko cista, obicno ima primese peska, gline, 

karbonata i oksida gvožda. 

Sadra se drobi i pece u kotlovima i rotacionim pecima. Tom prilikom gubi odredeni procenat kristalne vode i pretvara se u 

gipsDužina trajanja pecenja i visina temperature uslovljavaju i kvalitet gipsa. 

Posle pecenja gips se hladi, melje u fini prah, pakuje u vrece od natron papira ili plastike i isporucuje trgovini. 

Gipsani prah u dodiru sa vlagom i vodom se vrlo brzo stvdnjava i zbog toga se cuva u suvim i provetrenim prostorijama. 

·        NIKADA SE NE SIPA VODA U GIPS. 

U mešavini vode i gipsa, procesi se veoma brzo odvijaju. Svaka vrsta gipsa ima svoje vreme vezivanja, livenja i plasticnosi i za 

gipsare je veoma važno da znaju koliko traje svako od njih sa bi uopšte mogli raditi. Ako pripreme više smese nego što je mogu 

potrošiti u odredeno vreme, otvrdli, neugradeni gips se kao neupotrebljiv mora baciti. 

 

·        Vrste gipsa :

 

= štuko gips 

= modelarski gips 

= alabaser gips 

= gips za maltere 

= gips za košuljice i podloge 

= gips mašinski malter 

= gipsani lepak 

 

GIPS-KARTON PLOCE

  Upotrebljavaju se kao suva zamena maltera, za oblaganje zidova, plafona i stubova, izradu lakih montažnih i pregradnih 

zidova na drvenom ili metalnom kosturu, proizvodnju panoa sa izolacionim materijalom u sredini, oblaganja radi zaštite konstrukcije 

od požara, izradu vazdušnih kanala i kao podna obloga.   Standardne ploce su pune i obostrano ravne. Za potpuno ravne 

površine, bez spojnice, spojevi se bandežiraju. Poprecne ivice su oštrih, rapavih ivica.  

  Perforirane gips-karton ploce upotrebljavaju se za dekorativne i zvucne efekte prostorija. Istog su oblika kao i standardne ploce. 

Na poledini mogu biti zašticene alu-folijama, saklenim voalom, platnom, staklenom ili mineralnom vunom. 

-Kaširane gips-karton ploce u proizvodnji su nalepljene PVC-folijama raznih dezena ili alufolijama raznih boja. 

  Na manje komade seku se nožem ili testerama. Otvori za dozne, prekidace za struju, za prikljucak cunkova i slicno seku se pre 

postavljanja i za oko 2 cm veci, pa se ovajprostor naknadno ispuni lepkom. 

·        OBLAGANJE ZIDOVA GIPS-KARTON PLOCAMA 

  Gips-karton ploce se ucvršcuju na podlogu lepljenjem, prikivanjem i umetanjem ili polaganjem u profile. Za lepljenje 

ploca koristi se gipsani lepak a nacin izrade zavisi od ravne podloge. Prikivanje ploca vrši se cinkovanim ekserima, zavrtnjima. 

Pre pocetka radova, instalacije, provodnici, cevi i sl. moraju da budu postavljeni, jer ih ploce pokrivaju. 

= Podloga mora da bude cvrsta,  zašticena od stalne vlage. Obavezno treba da se ocisti od prašine, starih premaza i masnoca 

a vece neravnine treba da se izravnjaju da bi se ploce lakše postavile. Vlažni zidovi izoluju se od vlage. 

  Podloge koje upijaju vodu nakvase se ili prevuku odgovarajucim premazima. 

  Za izravnjavanje podloge upotrebljava se gipsani lepak, jer dobro i brzo prijanja za podlogu a jeftinija je za rad.  

 = Lepak za gips-karton ploce isporucuju se u prahu u vrecama, oznake su zelene boje. 

= Ispunjivac za spojnice isporucuje se u vrecama a oznake su crvene boje. 

= Priprema lepka i ispunjivaca vrši se prema uputstvu proizvodaca, odnosno na isti nacin, jedino što se ispunjivac 

priprema u manjim kolicinama. 

  Gipsani lepak-prah sipa se u 15-20 l vode, odnosno u razmeri 1:1:5; 1:2:2; 1:2:5. Lepak se meša tokom sipanja a pre nego što 

se nanese na plocu treba da odstoji par minuta.  

·        LEPLJENJE GIPS-KARTON PLOCE 

Ploce se prenose u parovima da se ne bi oštetile a ne smeju se držati za ivice. Lice obe ploce treba da bude unutra. Nacin 

lepljenja ploce zavisi od ravnine zida.   Za veoma ravne površine treba napaviti  redi lepak i uzdužnim 

pokretima ravnjace razmazati po ploci. 

  Na površini sa malim neravninama nanese se lepak na nalicje ploca u vidu grudvica visine 5-6 cjm, na razmku 30-35 cm. Uz ivice 

najviše do 5 cm nanosi se u obliku traka. 

  Lepak se priprema u kolicini koja se može upotrebiti za 30 minuta rada. 

  Kod oba nacina, jedna za drugom ploca se podigne gornjim krajem u vis i punom površinom lgano se pritiska uza zid. 

Neprestano se pojacava ravnjacom i lagano kucka cekicem. Ploca treba da bude udaljena od zid 1,5 cm. Na pod se postave kratke 

dašcice da bi sa donje strane izdigle plocu za 2 cm. Svaka ploca sa donje strane treba da je odmknuta od plafona više od 0,5 cm. 

Ovaj prostor služi za ventilaciju vazdušnog meduprostora ploce i zida. Izmedu prostora mora da postoji razmak 5-7 mm, najmanje 

3mm. Ako se ne ostavi razmak, ne može se dobiti ravna površina zida a kasnije nastaju deformacije i lom ivica.   

 Uz prozore i vrata treba postavljati po mogucnosti, cele ploce kako bi uz otvore bilo što manje spojeva. 

  Lepljenje gips-karton ploca na vrlo neravnu podlogu; Najpre se og gips-karton ploca podložne letve, odnosno, iseku se trake 

široke 12 cm. Sa zadnje strane po sredini trake nanesu se grudvice lepka na razmaku oko 35-40 cm, zatim se na zid zalepi 

vodoravno sa gornje i sa donje strane, preko kojih, uspravno se lepe trake na osovinskom razmaku od oko 50cm. 

·        Prikovane gips-karton ploce 

Gips-karton ploce se prikivaju pocinkovanim ekserima bukama, spojnicama i zavrtnjima sa unakrsno zasecenom glavom. 

·        SKELETI ZA OBLAGANJE ZIDA 

  Skeleti ili roštilji od letva pricvršcuju se sa jedne ili obe strane zida i oblažu plocama. Meduprostor se ostavlja prazan ili se 

ispunjava izolacionim materijalima, radi pojacanja toplotne ili zvucne izolacije. Na neravnom zidu skelet se izraduje od od 

uspravnih letva na razmaku 66cm, zatim se preko prvog reda prikiva drugi red letava na razmaku od 33,5 cm. 

Gipsane ploce kod oblaganja stubova prikivaju se  u letve na uglovima ili navlace u aluminijumske profile. 

Gips-karton ploce posebno se koriste pri izvodenju adaptacija potkrovlja za stanovanje. Prikivaju se na daske ucvršcene na 

rogove

Skeleti mogu biti obostrano obloženi, drveni, metalni, metalni sa ispunom. 

·        OBRADA SPOJNICA 

Spojnice se obraduju nakon postavljanja svih ploca. Za ovaj rad upotrebljava se gipsani ispunjac-masa za fugovanje. Prah se sipa

u vodu i meša dok se ne ujednaci, a u kolicini za rad od 30 minuta. 

U spojnice se nanosi lopaticom, zagladi se i pusti da se osuši. Istovremeno se prekrivaju i glave eksera. 

Završena obrada ploca se obavlja kada su spojnice suve i pocinju molerski, keramicarski, tapetarski radovi. Jedino se ne smeju 

upotrebljavati krecne ili vodene boje. 

Pri obradi spojnica upotrebljava se i bandažna traka od hartije, tekstila ili staklene vune. 

 

SKLADIŠENJE I TRANSPORT GIPS-KARTON PLOCA 

 

·         Transport

 

Sve ploce koje se nalaze u prodaji imaju težinu 

koja je prakticna za transport i najcešce su 

dimenzija 1,25 m širine i 2,00 m visine. Po potrebi 

se koriste ploce do standardne dužine od 3,00 m. 

Uz pravilno polaganje ploce se jednostavno mogu 

prevoziti na krovnom gepeku putnickim 

automobilom, a za vece kolicine preporucuje se 

prevoz teretnim vozilom odn. kombijem

 

·        Pravilno skladištenje 

 

Kako bi se izbegle deformacije i oštecenja rubova 

ploce treba položiti na drvene letvice sa 

medusobnim razmakom od cca. 25 cm ili na 

drvenim paletama. 

 

 

 

 

OBRADA PLOCA 

 

Karton ploce na prednjoj strani sa nožicem (skalpelom)

uz korišcenje metalne ili drvene letve urezati do gipsanog jezgra ...

... i prelomiti preko ivica. Zatim prerezati karton na zadnjoj strani ploce. Kod celnih

spojeva neophodno je sa nožicem ivice ploca zakositi.

Ploce mogu se rezati i ubodnom testerom ili obicnom rucnom testerom.

  

 

 

 

 

ZIDNI SISTEMI 

 

 

 

·        Suvo malterisanje

 

Suvi malter je idealna alternativa 

za mokri postupak malterisanja 

zidova od opeke, za izravnavanje 

neravnih zidova i za sve vrste 

adaptacija suvim postupkom. 

Gips-karton ploce se lepe s lepkom 

direktno na masivni zid. Lepak 

treba zamešati vodom i naneti na 

plocu ili na zid prema uputstvima za 

rad.

Kod suvog malterisanja gips-karton 

ploce se lepe direktno na zid

Postavljene ploce treba libelom, 

letvom i gumenim cekicem izravnati u 

horizontalnom i vertikalnom smeru. 

Postupak izravnavanja gips-karton 

ploca treba dovršiti najkasnije 

10 minuta nakon nanošanja lepka

 

 

 

 

·        Obloga zida

 

 

Obloga zida je izradena od celicne potkonstrukcije koja je akusticnim 

odbojnicima ucvršcena za masivni zid, sloja izolacionog materijala u 

meduprostoru i oblogom od gips-karton ploca. Oblogom zida plocama 

debljine 12,5 mm i l 15 mm omoguceno je naknadno poboljšanje 

zvucne i toplotne izolacije prostora. 

 

 

Upotrebne vrednosti sistema obloge zida nastaju kombinacijom uticaja 

potkonstrukcije, gips-karton ploca, ucvrsnih elemenata, izolacionog 

sloja itd. Potkonstrukcija se po pravilu izraduje od tipskih profila, ali je 

moguca i izrada sa drvenim letvicama. Gips-karton ploce se ucvršcuju 

samoureznim vijcima . 

 

 

Obrada

Za izradu potkonstrukcije, prvo se UD profili ucvršcuju tiplovima 

(precnika 6mm) i vijcima u razmacima od 80 cm za pod, plafon i bocne 

zidove. Poboljšanje zvucne izolacije postiže se razmakom od min. 50

mm od zida do prednje ivice potkonstrukcije. Pre ucvršcivanja vijcima, 

profile treba na poledini oblepiti dihtung trakom

 

 

Vertikalni CD profili se na polovini visine zida 

(maks razmak je 150 cm) montiraju za akusticne odbojnike ili direktne 

vezace koji su tiplovima ucvršceni za zid. PE dihtung traka koja se lepi 

izmedu vezaca i zida sprecava direktan spoj a time i prenos zvuka. 

 

 

CD profili se postavljaju vertikalno u UD profile sa 

razmakom od 62,5 cm. Zatim se montiraju na prethodno ucvršcene 

vezace na zidu. 

Nakon ugradnje instalacijskih vodova i 

postavljanjem izolacionog sloja, Ploce se ucvršcuju samoureznim 

vijcima za potkonstrukciju (razmak vijaka je maks. 25 cm) 

 

 

Gips-karton ploce se lepe s lepkom direktno na masivni zid.

Postavljene ploce treba libelom, letvom i gumenim cekicem izravnati u 

horizontalnom i vertikalnom smeru.

 

 

 

Zidna obloga je izradena od celicne potkonstrukcije koja je akusticnim 

odbojnicima ucvršcena za masivni zid, sloja izolacionog materijala u 

meduprostoru i oblogom od gips-karton ploca.

 

 

Montaža pregradnog zida

 

 

 

Racionalnost i ušteda prostora s pregradnim 

zidovima 

Pregradni zidovi štite od buke, pružaju toplotnu 

zaštitu i štite od požara. Metalna potkonstrukcija 

od celicnih UW I CW profila oblaže se obostrano s 

jednim, dva ili tri sloja gipsanih ploca. U zidnom 

meduprostoru se postavlja sloj toplotne izolacije 

od kamene vune, a moguce je i jednostavno 

sprovodenje svih kucnih instalacionih vodova kao 

n.pr. vodovodne cevi i elektro razvod. Pregradni 

zidovi su idealno rešenje za podelu prostora unutar 

stana ili kuce u prostorije razlicite namene, kao 

n.pr. zid izmedu spavace sobe i decije sobe ili 

dnevnog boravka. Knauf pregradni zidovi se zbog 

svojih izvrsnih karakteristike gradevinske fizike 

koriste i za izradu zidova izmedu stanova ili kao 

instalacioni zidovi za ugradnju sanitarne opreme i 

instalacionih vodova svih vrsta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregradni zid s jednostrukom oblogom   Pregradni zid s dvostrukom oblogom

 

-Mada se na zapadu rade is a trostrukom oblogom

 

 

GLAVNE PREDNOSTI PREGRADNOG ZIDA

 

·        Fleksibilnost organizovanja osnove

 

 

Kod projektovanja osnove pregradnim zidovima s metalnom 

potkonstrukcijom gotovo da i nema ogranicenja. Cak i kod naknadnih 

promena podele prostora pregradni zidovi se mogu postaviti na svakom 

željenom mestu, a po potrebi se takav pregradni zid jednostavno 

demontira.Zidovi su neuporedivo ravniji i lakse se gletuju.

                                                                                                                                    

 

·        Brzo useljivi prostori

 

 

Spojevi gipsanih ploca se ispunjavaju i gletuju odmah nakon montaže, 

instalacioni vodovi polažu se u zidnom meduprostoru za vreme 

montaže zidnih profila. Može se graditi tokom cele godine: suva 

montažna izgradnja ne zavisi od godišnjeg doba!

 

 

 

·        Toplotna izolacija 

 

Sistemi suve gradnje od gipsa imaju uz primenu kamene vune odlicna 

toplotno-izolacione karakteristike, što je narocito izraženo kod 

pregradnog zida. Temperatura zidne površine brzo se prilagodava 

temperaturi vazduha u prostoriji. Na taj nacin se gipsani gradevinski 

elementi vrlo brzo zagreju nakon ukljucenja grejanja u prostoriji

 

 

·        Zaštita od požara 

 

Gips je negoriv gradevinski materijal - s Knauf pregradnim zidovima 

zadovoljavaju se visoki zahtevi protivpožarne zaštite.

 

                                                                                                                                                                              

INSTALACIJSKI ZIDOVI 

 

Sistemi suve gradnje su pogodni i za vlažne prostorije 

 

 Instalacioni zid 

Savremen komfor u kupatilu se može ostvariti jednostavno sa instalacionim 

zidovima na brz, cist i suv nacin. 

Kao u pregradni zid, i ovde se mogu ugraditi sve potrebne instalacije struje, 

vodovoda i kanalizacije. Na instalacioni zid mogu se pricvrstiti sve potrebne 

sanitarije (umivaonik, viseci WC, bide ...) na odgovarajuce nosace koji se 

montiraju u meduprostoru zida. 

 

Instalacioni zid se sastoji od dvostrukih, paralelno postavljenih CW profila od 

50 mm i obostrano dvostruke obloge od impregniranih 

gips-karton ploca 2x12.5 mm. Na svakih 60 cm, na visinama od 90 cm i 180 

cm se ucvršcuju trake od gips-karton ploca koji

je povezu ju dve potkonstrukcije. 

Prvi sloj ploca se ucvršcuje vijcima a 

drugi sloj vijcima medusobni razmaci 

vijaka su 250 mm.

                                                                

Instalacija na oblozi zida s tehnikom 

Kako bi se kod masivnih zidova izbegli radovi 

štemovanja, instalacioni vodovi se mogu 

polagati na površinu zida. Ovim nacinom 

instaliranja se ne slabi stabilnost zida i nema 

gradevinskog otpada. Takve instalacije 

prekrivaju se vrlo jednostavno oblogom zida. 

 

Na zahtevanom razmaku od zida i na željenoj 

visini, postavlja se potkonstrukcija od 

pocinkovanih celicnih UW i CW profila. 

Potkonstrukcija se oblaže sa dva sloja 2x12.5 

mm  impregniranih gips-karton ploca

 

 

 

 

 

Poluvisoka obloga zida

 

Meduprostor zida i visina obloge izraduje se 

prema potrebi. Gornja i donja ivica su od UW 

profila 50 mm, vodoravni spoj sa ziom od UD 

profila 28/27, horizontalni profili su od CW 

profila 50 mm. Obloga je od dva sloja 2x12,5 

mm impregniranih gips-karton ploca, 

dihtovanje zadnjeg sloja ploca postiže se 

Flächendicht premazom. Vodoravan deo 

obloge se može iskoristiti kao površina za 

odlaganje raznih vrsta predmeta 

 

 

 

 

Spoj sa zidom u vlažnim prostorijama 

Za sigurno dihtovanje spoja sa zidom, 

potrebno je u dihtung premaz postaviti 

dihtung traku, a površine koje su direktno 

izložene prskanju vode, treba premazati 

premazom

 

 

Razmak izmedu poda i zida se ispunjava 

penom ili posebnim profilima i zatvara Knauf 

sanitarnim silikonom

 

Ucvršcenje kade 

Pregradni zid u podrucju direktnog prskanja 

vode zadihtovati premazom. Ucvrsni metalni 

ugaonik se ucvršcuje za zid metalnim tiplom 

za šuplje gipsane zidove. Izmedu kade i zida 

se nanosi akrilni kit ili se zalepi PE dihtung 

traka. Vodoravnu fugu izmedu plocice i kade 

zatvoriti sanitarnim silikonom

 

 

 

 

Otvori za prolaz cevi u kupatilima i kuhinjama

Sve otvore za prolaz cevi i instalacijskih 

vodova treba zadihtovati odgovarajucim 

dihtung masama, ili koristiti tipske dihtung 

prstenove. Sve spojeve izmedu plocica i 

otvora treba izpuniti sanitarnim silikonom

 

 

 

 UKRASNI ELEMENTI OD GIPSA-ROZETE 

 

·        Gipsna ornamentika 

 

 

Ornamentika je nauka koja proucava postanak i razvoj 

ornamenata kroz razne epohe i stilove u njihovu prakticnu 

primenu u arhitekturi i primenjenoj umetnosti. 

  Ornementika je ukras koji se dodaje predmetima primenjene 

umetnosti i arhitekture, u obliku raznih geometrijskih biljnih 

i životinjskih motiva.

                                   

 Ukrasni elementi od gipsa uglavnom se rade u horizontalnom 

položaju na stolovoma u pogonima, a mogu se raditi i na licu mesta.  

Kao uzorak za celokupni dalji rad služe: 

-crteži za izradu vucenih profila 

-crteži 1:1 na osnovu kojih se napravi gipsani profil 

-gotovi elementi odd plasticnih masa, gipsa drugih materijala 

-ugradeni elementi 

 Bez obzira na vrstu ili materijal od koga je napravljen uzorak

uvek služi za izlivanje prvog otiska. Prvi izlivak služi za kalupe

za dalje izlivanje. 

 Gips je krt materijal pe se elementi armiraju kudeljom 

namocenom u  gipsanu kašu šipkama ili odgovarajucom žicom 

koja mora biti  zašticena od korozije. Veci komadi se izraduju 

sa udubljenjima sa nalicja radi smanjenja težine i uštede 

materijala

  Spoj gipsa sa gipsom, ili gipsa sa nekim drugim materijalom, ne sme 

biti jak, jer bi onemogucavao lako razdvajanje. Zbog toga se pre 

uzimanja otisaka, oiginal impregnira mešavinom šelaka u špiritusu ili 

sapunicom kojoj se dodaje manja kolicina jestivog ulja. Pre uzimanja 

prvog otiska sa kamene podloge da bi bila masna premazuje se 

rastvorom govedeg loja 1:3 i petrolejom 2:3. 

 

 Gipsani lepak isporucuje se u prahu, a sastoji se od gipsa sa 

aditivima, meša se sa vodom po uputstvu proizvodaca. 

 Kalupi za izlivanje: 

= za izradu dekorativnih elemenata od gipsa u radionicama se 

upotrebljavaju kalupi od prirodne gume-leteksa, tutkala od kože, 

želatina, impregniranog gipsa, plastike i sl. 

 

OBRADA POVRŠINA

 

Nakon strucne montaže ploca, obrade spojeva i mesta pricvršcivanja, 

raznih spojeva i oštecenja može se zapoceti s obradom površine. 

Sve površne i mesta obrade spojeva moraju biti suva, cvrsta i ocišcena 

od prašine.

 

Laganim brušenjem gletovanih površina s finim brusnim papirom 

odstranjuju se male neravnine i izraduju cisti prelazi na površinama 

ploca. Karton se prilikom brušenja ne sme oštetiti

Temeljni premaz izjednacava upijanje kartonske površine i obradenog 

spoja ploca, poboljšava prijanjanje završne obloge i pruža dodatnu 

zaštitu ploca od vlage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploce se mogu i malterisati . Pre nanošenja maltera ploce treba 

premazati s impregnacijom.

 

Nakon što se nanese premaz potrebno je u podrucju gdje se predvida prskanje 

vode površinu impregniranih ploca premazati po celoj površini s premazom.  

Nakon što se premaz osuši sledi lepljenje keramickih plocica i uredenje prostora.

  

 

Podlogu ispod keramickih plocica koja se nalazi u podrucju prskanja vode 

(uglovi tuš kabina, podrucje oko i iznad kada) potrebno je premazati 

kaucuk emulzijom i tako je zaštititi od uticaja vode

Izrezane ivice na mestima prodora cevi i ivice ploca duž poda takode 

treba zaštititi impregnacijom . Pre lepljenja plocica sve ivice treba 

popuniti vodonepropusnim, elastoplasticnim izolacionim materijalom 

(silikon za sanitarije).

 

 

 

Bojenje zidnih površina i 

lepljene tapeta izvodi

se nakon prethodnog 

premazivanja 

temeljnim premazima .

 

Nakon nanošenja 

premaza (disperziona 

impregnacija) ...

  

... 

mogu se gletericom 

naneti razni strukturni 

malteri.

  

 

 

 

Željena struktura 

površine se utiskuje 

valjkom ...  

 

ili hoblom za 

struktuiranje .  

Tako se stvara udoban 

životni prostor .

  

 

ODGOVRAJUCI ALAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravnanje zidova i plafona

uz pomoc lasera eliminise

mogucnost greske.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA: 

 

www.knauf.co.yu

www.agens.co.yu

www.stan.co.s5.com